Praktyczny słownik biblijny

Projekt okładki dla Instytutu Wydawniczego Pax, 2016.