Przedsiębiorcze miasta. Informator projektu

Opracowanie graficzne, projekt okładki, layoutu, skład i łamanie broszury konferencyjnej SFoP (Stołeczne Forum Przedsiębiorczości). Wydawca: Akademia Leona Koźmińskiego, 2014.