Przyprawy

Projekt layoutu, makietowanie oraz skład i łamanie, Wydawnictwo Pascal, 2016.