Raport o archiwach w Unii Europejskiej po rozszerzeniu

Projekt okładki, layoutu, skład i łamanie publikacji, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2013.