Święty Franciszek jakiego nie znacie

Projekt okładki dla Instytutu Wydawniczego Pax, 2015.