Szczęśliwe małżeństwo

Projekt okładki dla Oficyny Wydawniczej Vocatio, 2014.