Triki piłkarskie. Trening, technika, mistrzostwo

Projekt okładki, layoutu, skład i łamanie książki Pawła Skóry – dla Wydawnictwa Pascal, 2017.