Twarze polskiego biznesu

Projekt okładki, layoutu, skład i łamanie, Wydawnictwo MT Biznes, 2016.