W Powstaniu na Mokotowie. Pisane jesienią 1944

Projekt okładki dla Instytutu Wydawniczego Pax, 2014.