Wydarzenia zielonogórskie w 1960 roku

Projekt okładki dla Instytutu Wydawniczego Pax, 2010.