Wypukłe i wklęsłe. Wspomnienia

Projekt okładki książki dla Urzędu Miasta Milanówka, 2010.
Do tego tytułu wykonałyśmy także projekt layoutu oraz skład i łamanie.