Wypukłe i wklęsłe. Wspomnienia

Projekt okładki, layoutu, skład i łamanie pamiętników Jana Szczepkowskiego, Urząd Miasta Milanówka, 2010.
Rysunki: Beata Kulesza-Damaziak.