Zebra w barze, czyli Polak potrafi

Projekt nowego wydania książki Jacka Ślusarczyka, Wydawnictwo Alegoria 2017.
Projekt poprzedniego wydania: tu.