Żegnajcie błędy! Angielski dla Polaków

Projekt okładki książki Terence Clarka-Warda i Bartosza Czartoryskiego, Wydawnictwo Poltext, 2010.