Zrównoważone przedsiębiorstwo

Projekt okładki dla Wydawnictwa Poltext, 2013.