Życie w słoiku

Projekt okładki książki i zdjęcie na okładce. Polskie wydanie książki Jacka Mayera o Irenie Sendler:
Life in a Jar. Irena Sendler project. Wydawca: AMF Plus Group A. Findeisen, 2013.